Chi tiết tin tức

Ngày 19/04/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất (khu đất bãi công trường số 2) thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Diện tích đất: 114.408,6 m2, thuộc tờ bản đồ số 30, loại đất cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, thời gian thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm

- Giá khởi điểm : 947.989.659 đồng/năm

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/04/2018 đến ngày 14/05/2018, tọa lạc tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/04/2018 đến ngày 14/05/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 94.700.000 đồng/01 hồ sơ

- Thời gian, địa điểm thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/04/2018 đến ngày 14/05/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

**Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá, nộp đủ tiền thuê đất và cấc khoản khác có liên quan khi trúng đấu giá đúng thời gian quy định; phải có báo cáo tóm tắt dự án: Đầu tư chế biến thực phẩm phù hợp với quy hoạch; phải có tài liệu chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20 % tổng mức đầu tư của tóm tắt dự án (theo điểm a, khoản 2, điều 14 của Nghijddinhj số 43/2014/NĐ-CP)

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/05/2018 tại Hội trường Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh (Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh. Địa chỉ: Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3890340./.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn