Chi tiết tin tức

Ngày 26/04/2018 00:00:00
Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản trên đất của Công ty giày da (cũ)
Bao gồm: Nhà làm việc làm việc; Nhà B (phân xưởng chặt + chuẩn bị); Nhà C (phân xưởng gò + gạt và may); Nhà D (kho chứa chặt, chứa đế gò); bàn giao theo hiện trạng thực tế.

- Giá khởi điểm: 286.401.360 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày  09/5/2018, tại Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/4/2018 đến ngày 09/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 57.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 09/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/5/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3824400.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn