Chi tiết tin tức

Ngày 07/05/2018 00:00:00
Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ
Bao gồm: Lô 01: Mỹ phẩm; Lô 02: Quần áo, giày dép, giỏ xách; Lô 03: Điện tử - Phụ kiện điện thoại; Lô 04: Các mặt hàng khác; bàn giao theo hiện trạng thực tế

- Giá khởi điểm từng lô: Lô 01: 47.946.600 đồng; Lô 02: 101.997.000 đồng; Lô 03: 65.610.500 đồng; Lô 04: 44.649.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/5/2018 đến ngày 16/5/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01, 04: 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô; Lô 02: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 03: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: tương đương 20% so với giá khởi điểm của từng lô hàng hóa.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 16/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm (từ ngày 16/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/5/2018).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn