Chi tiết tin tức

Ngày 07/05/2018 00:00:00
Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh và ánh sáng

- Hồ sơ yêu cầu gói thầu được phát hành miễn phí : từ 08 giờ ngày 07/05/2018 đến 09 giờ ngày 14/05/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Văn hóa  tỉnh Vĩnh Long (Số 01C Hưng Đạo Vương, phường 01, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 02703.823149)

- Địa chỉ nhận bản yêu cầu báo giá : Số 01C Hưng Đạo Vương, phường 01, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 02703.823149

- Thời điểm đóng thầu: trước 09 giờ 00 phút ngày 14/05/2018 tại Trung tâm Văn hóa  tỉnh Vĩnh Long

- Hồ sơ đề xuất của nhầ thầu được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/05/2018 tại Trung tâm Văn hóa  tỉnh Vĩnh Long

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn