Chi tiết tin tức

Ngày 10/05/2018 00:00:00
Đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
Bao gồm: Bán phế liệu 14 chiếc xe mô tô; 01 bộ lư đồng; điện thoại bàn, di động các loại và tài sản khác đã qua sử dụng… bàn giao theo hiện trạng thực tế (Đính kèm Danh sách tài sản thi hành án)

- Giá khởi điểm: 42.411.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/5/2018 đến ngày  18/5/2018, tại Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 6.300.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến ngày 16/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 16/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/5/2018).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/5/2018, tại Hội trường Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Hội đồng giám định thanh lý tài sản huyện Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.  Điện thoại: 0270.3850224./.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn