Chi tiết tin tức

Ngày 10/05/2018 00:00:00
Thông báo mời thầu, Gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đợt 01 năm 2018
Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp gói thầu trên tham dự

- Gói số 1: Máy vi tính để bàn, máy in (Khối ngành tỉnh)

- Gói số 2: Máy vi tính để bàn, Laptop, máy in (Các huyện, thị xã)

- Gói số 3: Máy Photocoppy

- Gói số 4: Bàn ghế học sinh, bàn ghế vi tính

- Nhà thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá không hoàn lại là:

   + Gói số 1, 2 và 4:  2.000.000 đồng/01 bộ

   + Gói số 3:  1.500.000 đồng/01 bộ

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 15/05/2018 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: từ ngày 28/05/2018 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 29/05/2018

- Thời điểm mở thầu:

   + Gói số 1: 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2018

   + Gói số 2, 3 và 4: 09 giờ 00 phút ngày 29/05/2018

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Trung tâm Thông tin tư vấn và dịch vụ tài chính Vĩnh Long: (số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.822578 (trong giờ hành chính))

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn