Chi tiết tin tức

Ngày 14/05/2018 00:00:00
Đóng góp dự thảo Nghị quyết về việc sữa đổi một phần Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ III về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
       - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đến hết ngày 11/06/2018 và nội dung ý kiến gửi về địa chỉ mail staichinh@vinhlong.gov.vn hoặc gửi văn bản đến Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long-Số 04 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
      - Xem và tải Dự thảo Nghị quyết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn