Chi tiết tin tức

Ngày 30/05/2018 00:00:00
Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mang Thít thông báo bán thanh lý một số tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

       - Giá bán thanh lý và tiền đặt trước:

+ Khối 08 phòng học cũ thuộc trường Tiểu học An Phước A: 47.700.000 đồng. Số tiền đặt trước: 9.000.000 đồng

+ Khối 03 phòng học cũ thuộc trường Tiểu học Tân Long Hội A: 20.150.000 đồng. Số tiền đặt trước: 4.000.000 đồng

+ Khối 07 phòng học cũ thuộc trường Tiểu học Thị trấn Cái Nhum: 40.700.000 đồng. Số tiền đặt trước: 8.000.000 đồng

+ Khối 04 phòng học cũ thuộc trường Tiểu học Bình Phước C: 21.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 4.200.000 đồng

        - Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mang Thít

        - Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: trong thời hạn niêm yết và thông báo giá. Xem tài sản tại ấp Định Thới A, xã An Phước; ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội; thị trấn Cái Nhum; ấp Phước Chí, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

       - Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết và thông báo

       - Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn niêm yết và thông báo

       - Thời hạn niêm yết và thông báo giá: trong 05 ngày làm việc

***Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn