Chi tiết tin tức

Ngày 05/06/2018 00:00:00
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2018

- Giá gói thầu Mua sắm thiết bị y tế: 2.075.000.000 đồng

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn