Chi tiết tin tức

Ngày 12/06/2018 00:00:00
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất
1. Tài sản 1: Đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất tại Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn. Diện tích 25,9 m2, loại đất ở đô thị; 2. Tài sản 2: Đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất tại ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn. Diện tích 72,3 m2, loại đất tại nông thôn; 3. Tài sản 3: Đấu giá thực hiện phương án xây dựng Chợ và Phố chợ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Tổng diện tích đất 12.987,8 m2, (trong đó giao đất 3.676 m2 loại đất ở nông thôn); cho

-Tài sản 01.  Giá khởi điểm: 355.348.000 đồng

- Tài sản 02.  Giá khởi điểm: 679.620.000 đồng

- Tài sản 03.  Giá khởi điểm đất giao và đất thuê: 3.599.040.000 đồng

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 13/7/2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Tài sản 02: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Tài sản 03: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: tương đương 20% giá khởi điểm/01 hồ sơ/01 tài sản.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 13/7/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân tổ chức trong nước và người Việt Nam định cư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn (từ ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/7/2018).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/7/2018, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn (Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn Địa chỉ: Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3770305./.

- Xem và tải Thông báo chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn