Chi tiết tin tức

Ngày 28/06/2018 00:00:00
Thư viện tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng cạnh tranh kế hoạch trang bị sách cho Thư viện trong năm 2018

- Nhà thầu mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chính với giá không hoàn lại là: 500.000 đồng

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 03/07/2018 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: từ ngày 10/07/2018 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đómg thầu: 09 giờ 00 phút ngày 10/07/2018

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 10/07/2018

- Địa điểm mua và nhận HSĐX: Thư viện tỉnh Vĩnh Long

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Thư viện tỉnh Vĩnh Long  (Số 78 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.822281, trong giờ làm việc)

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn