Chi tiết tin tức

Ngày 26/07/2018 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý DADTXD; công tác quản lý sử sụng tài sản NN tại UBND xã Hựu Thành, trường THCS Thới Hòa huyện Trà Ôn
Thực hiện quyết định số 40/QĐ-TTr ngày 14/06/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn; công tác quản lý, sử sụng tài sản nhà nước tại UBND xã Hựu Thành, trường THCS Thới Hòa huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

           Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác chuyên đề về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn; công tác quản lý, sử sụng tài sản nhà nước tại UBND xã Hựu Thành, trường THCS Thới Hòa huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long từ ngày 19/06/2018 đến ngày 10/07/2018.

           Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/07/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của 03 đơn vị là đối tượng thanh tra.

          ChánhThanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn