Chi tiết tin tức

Ngày 04/09/2018 00:00:00
Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh; công tác quản lý, sử sụng tài sản nhà nước tại 04 đơn vị thuộc TX Bình Minh
Thực hiện quyết định số 53/QĐ.TTr ngày 25/07/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh; công tác quản lý, sử sụng tài sản nhà nước tại Trường Mẫu giáo Hoa Lan, Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mẫu giáo Khai Trí, Trường Tiểu học Thuận An C, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2016 và 2017.

       Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác chuyên đề về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh; công tác quản lý, sử sụng tài sản nhà nước tại Trường Mẫu giáo Hoa Lan, Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mẫu giáo Khai Trí, Trường Tiểu học Thuận An C, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2016 và 2017 từ ngày 30/07/2018 đến ngày 20/08/2018.

      Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/08/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của 05 đơn vị là đối tượng thanh tra.

      ChánhThanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn