Chi tiết tin tức

Ngày 04/10/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Cụm dân cư Trung tâm xã Nguyễn Văn Thảnh (giai đoạn 1), huyện Bình Tân
Loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài. Địa điểm xem tài sản: ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Chia ra làm 03 Đợt đấu giá:

      + Đợt 1: Được phân thành 20 nền đất (số thứ tự từ nền số 1 đến nền số 20. Diện tích đất sử dụng: Từ 62,7 m2/01 nền đến 72 m2/01 nền. Giá khởi điểm: Từ 134.400.000 đồng/01 nền đến 144.000.000 đồng/01 nền.

      + Đợt 2: Được phân thành 20 nền đất (số thứ tự từ nền số 21 đến nền số 40). Diện tích đất sử dụng: Từ 67,2 m2/01 nền đến 98,3 m2/01 nền.Giá khởi điểm: Từ 107.520.000 đồng/01 nền đến 157.280.000 đồng/01 nền.

      + Đợt 3: Được phân thành 16 nền đất (số thứ tự từ nền số 41 đến nền số 56). Diện tích đất sử dụng: Từ 57,5 m2/01 nền đến 72 m2/01 nền. Giá khởi điểm: Từ 69.000.000 đồng/01 nền đến 115.200.000 đồng/01 nền.

* Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân.

       + Đợt 1: Từ ngày thông báo đến ngày 29/10/2018.

       + Đợt 2: Từ ngày thông báo đến ngày 05/11/2018.

       + Đợt 3: Từ ngày thông báo đến ngày 12/11/2018.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 150.000 đồng/01 hồ sơ đến 200.000 đồng/01 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm/01 nền.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc tài khoản mở tại Ngân hàng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân.

       + Đợt 1: Từ ngày 29/10/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2018.

       + Đợt 2: Từ ngày 05/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/11/2018.

       + Đợt 3: Từ ngày 12/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/11/2018.

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Bình Tân (Ấp thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

       + Đợt 1: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 01/11/2018.

       + Đợt 2: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 08/11/2018.

       + Đợt 3: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/11/2018.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân. Địa chỉ: Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270). 3766244./.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn