Chi tiết tin tức

Ngày 26/10/2018 00:00:00
Bán tái sản thanh lý gồm: khung hàng rào bảo vệ, cửa đi, cửa sổ thuộc Trường Tiểu học Tân An Hội B huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Giá bán thanh lý: 20.400.000 đồng.

- Số tiền đặt trước: 4.000.000 đồng

- Hình thức nộp tiền đặt trước: cá nhân, tổ chức tham gia đăng ký mua tài sản nộp tiền đặt trước vào Tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoach huyện Mang Thít (Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.840231)

- Địa điểm xem tài sản: Trường Tiểu học Tân An Hội B (ấp Tân Quy 1, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long)

- Thời gian xem tài sản: trong thời hạn niêm yết và thông báo giá

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá

- Thời gian bắt đầu niêm yết và thông báo giá: lúc 07 giờ ngày 29/10/2018

- Thời hạn niêm yết và thông báo giá: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 07 giờ ngày 29/10/2018

- Xem và tải Thông báo chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn