Chi tiết tin tức

Ngày 31/10/2018 00:00:00
Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý Nhà quản lý cây xăng và xưởng sửa chữa ô tô cũ
Bao gồm: Nhà quản lý; nhà bao che (có 02 bồn chứa xăng, dầu 25.000m3/bồn); nhà vệ sinh; nhà xưởng sửa chữa ô tô, bàn giao theo hiện trạng thực tế

- Giá khởi điểm: 43.661.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 07/11/2018, tọa lạc tại: số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 07/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hố sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 07/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/11/2018).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/11/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long (số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.824400./.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn