Chi tiết tin tức

Ngày 08/11/2018 00:00:00
Tập huấn sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống TABMIS
Sáng ngày 05/11/2018, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính khai mạc lớp tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS

        Sáng ngày 05/11/2018, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính khai mạc lớp tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS cho các công chức được phân công sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.      Đến dự buổi khai mạc lớp tập huấn có sự tham gia của Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, các giảng viên đến từ Cục Tin học và Thống kê tài chính, cùng với sự tham gia của hơn 30 học viên là công chức thuộc Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.       Lớp tập huấn triển khai và hướng dẫn các nội dung như: Những thay đổi trên hệ thống TABMIS; Quy trình nhập phân bổ ngân sách trên hệ thống TABMIS; Quy trình điều chỉnh dự toán và các tình huống điều chỉnh dự toán; Quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi; Quy trình thiết lập hệ thống, thiết lập Quản lý tài khoản và một số kỹ năng của cán bộ sử dụng chính TABMIS đáp ứng các văn bản quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017; Quy trình xử lý cuối kỳ; Kỹ năng khai thác báo cáo chuẩn, tùy chỉnh của hệ thống; Kỹ năng trong công tác hỗ trợ của cán bộ xử lý chính.

      Nội dung lớp tập huấn giúp các học viên cập nhật kịp thời những thay đổi trên hệ thống TABMIS đáp ứng các quy định mới. Đặc biệt, hỗ trợ các học viên là công chức mới được phân công tham gia sử dụng hệ thống TABMIS tiếp cận và thực hành các thao tác trên hệ thống, nắm được các quy trình để khai thác tốt hệ thống TABMIS theo phân quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

  Trần Ngọc Điệp

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn