Chi tiết tin tức

Ngày 25/12/2018 00:00:00
Khai giảng khóa Bồi dưỡng Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính sự nghiệp
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực tổ chức khóa bồi dưỡng nêu trên cho kế toán và chủ tài khoản đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

       Sáng ngày 20/12/2018, khóa Bồi dưỡng Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính được tổ chức khai giảng với hơn 100 học viên là kế toán và chủ tài khoản các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long.

                     

  Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng.

         Để giúp cho công tác báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán và báo cáo tài sản công của các đơn vị hành chính, sự nghiệp được thực hiện tốt, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực tổ chức khóa bồi dưỡng nêu trên cho kế toán và chủ tài khoản đơn vị hành chính, sự nghiệp. Khóa bồi dưỡng được thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

         Nội dung khóa bồi dưỡng có 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Một số nghiệp vụ khóa sổ kế toán và nghiệp vụ cuối năm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán  theo số 107/2017/TT-BTC.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn lập các báo cáo tài sản công theo Thông tư 144/2017/TT-BTC và Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

Chuyên đề 4: Kỹ năng đọc, phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và báo cáo tài sản công.

       Theo nội dung các chuyên đề bồi dưỡng, giảng viên hệ thống các quy định có liên quan, hướng dẫn các bước thực hiện, đưa ra và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế, giải đáp thắc mắc của học viên và một số lưu ý, sai sót thường gặp trong công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

   

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng

           Năm 2018 là năm đầu thực hiện Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (Thông tư số 107/2017/TT-BTC thay thế cho Quyết định số 19/2006/QD-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính). Do vậy, nội dung khóa bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, giúp cho công tác lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo được thực hiện tốt, đáp ứng được các quy định của Bộ Tài chính.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên sẽ được Trung tâm nghiên cứu và phát triển nhân lực cấp chứng nhận hoàn thành nội dung bồi dưỡng.

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn