Chi tiết tin tức

Ngày 25/12/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất các lô nền khu tái định cư Phú Đức, xã Phú Đức, huyện Long Hồ
Được phân thành 40 nền đất (số thứ tự từ nền số 01 đến nền số 40). Diện tích đất: Từ 90 m2/01 nền đến 120 m2/01 nền, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài. Địa điểm xem các nền đất: ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- Giá khởi điểm từng nền: Từ 180.000.000 đồng/01 nền đến 248.400.000 đồng/01 nền.

- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

 + Đợt 1 (20 nền): Từ ngày thông báo đến ngày 15/01/2019.

 + Đợt 2 (20 nền): Từ ngày thông báo đến ngày 21/01/2019.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 nền đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 nền;  Tiền đặt trước: Tối đa 20% giá khởi điểm/01 nền.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

+ Đợt 1: Từ ngày 15/01/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/01/2019.

+ Đợt 2: Từ ngày 21/01/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/01/2019.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Hồ.

+ Đợt 1: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/01/2019.

+ Đợt 2: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 24/01/2019.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3850224.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn