Chi tiết tin tức

Ngày 27/12/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của Cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ ấp Phú Ninh, xã Song Phú; ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh; Khóm 3, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩ
Được phân thành 19 nền đất (số thứ tự từ nền số 1 đến nền số 19). Diện tích đất: Từ 82,4 m2/01 nền đến 208,7 m2/01 nền, loại đất ở tại đô thị (ODT) và loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài.

- Giá khởi điểm: Từ 125.000.000 đồng/01 nền đến 1.043.500.000 đồng/01 nền đất.

- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

+ Đợt 1: Từ ngày thông báo đến ngày 22/01/2019.

+ Đợt 2: Từ ngày thông báo đến ngày 28/01/2019.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 nền đến 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 nền; Tiền đặt trước: Tối đa 15% giá khởi điểm/01 nền.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

+ Đợt 1: Từ ngày 22/01/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2019.

+ Đợt 2: Từ ngày 28/01/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/01/2019.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Bình (khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

+ Đợt 1: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/01/2019.

+ Đợt 2: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 31/01/2019.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

**Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3860165./.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn