Chi tiết tin tức

Ngày 28/12/2018 00:00:00
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018
Chiều ngày 26/12/2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, phát động và ký giao ước thi đua; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

       Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thị Nhung -Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Văn Đức - Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Tài chính, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, trưởng các phòng, trung tâm và toàn thể CC, VC - NLĐ đang công tác tại Sở Tài chính.


      

        Tại Hội nghị, công chức, viên chức được nghe các báo cáo: Báo cáo tóm tắt Tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm 2019, Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Báo cáo công khai tài chính năm 2018 và dự toán thu-chi năm 2019 của cơ quan. Sau khi nghe các báo cáo, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày tại hội nghị. Qua đó, công đoàn cơ sở phát động đăng ký thực hiện các kế hoạch gồm: Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019, kế hoạch thực hiện công tác dân vận và xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2019 và kế hoạch thực hiện an toàn giao thông năm 2019. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của công chức, viên chức về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan.  

         Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2018; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, động viên, tạo điều kiện cho CC, VC và người lao động trong toàn Sở Tài chính phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể,  thực hiện tốt công khai minh bạch tài sản, thu nhập, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho CC, VC - NLĐ; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

         Tại Hội nghị, đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tài chính hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua cụ, khối; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể, tặng Giấy khen cho 02 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và 14 cá nhân;  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; công bố các quyết định của Giám đốc Sở Tài chính công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 61 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân, tặng giấy khen cho 14 cá nhân, công nhận 09 tập thể Lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho 04 tập thể tặng có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công bố quyết định biểu dương, khen thưởng cho 02 tập thể và 24 cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo.


Đ/c Lê Thị Nhung- Giám đốc Sở Tài chính trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua  sơ sở


         Qua thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:100% CC, VC - NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có từ 15% trở lên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể các phòng, Trung tâm trực thuộc đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 50% đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; các đoàn thể trong cơ quan đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Tập thể Sở Tài chính phấn đấu đạt Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

         Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Sở cùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Giám đốc Sở Tài chính ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Lãnh đạo các phòng và trung tâm đã ký giao ước thi đua ngay tại Hội nghị, tạo không khí đoàn kết, thống nhất, thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới.     

     

Lãnh đạo các phòng và trung tâm thuộc Sở Tài chính cùng nhau kí giao ước thi đua 2019


           Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thị Nhung-Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu mỗi tập thể, CCVC - NLĐ cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cùng với cơ quan phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị Quyết Hội nghị đã đề ra, góp phần xây dựng Sở Tài chính đạt thành tích cao hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Lê Hữu Trí

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn