Văn bản hành chính

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
289/STC-QLNS 04/03/2019 Công văn số 289/STC-QLNS ngày 04/03/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính
236/STC-TCHCSN 25/02/2019 Công văn số 236/STC-TCHCSN của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 và Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính
228/STC-GCS 22/02/2019 Công văn số 228/STC-GCS của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
162/STC-QLNS 30/01/2019 Công văn số 162/STC-QLNS của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018; Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018; Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018
85/STC-QLGCS 16/01/2019 Công văn số 85/STC-QLGCS của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ
2015/STC-GCS 28/12/2018 Công văn số 2015/STC-GCS ngày 28/12/2018 của Sở tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019
1902/STC-GCS 14/12/2018 Công văn số 1902/STC-GCS ngày 14/12/2018 của Sở tài chính tỉnh Vĩnh Long vvef việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
1854/STC-TCHCSN 07/12/2018 Công văn số 1854/STC-TCHCSN ngày 07/12/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 và Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính
1586/STC-GCS 23/10/2018 Công văn số 1586/STC-GCS ngày 23/10/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn đăng tải thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
1580/HD-STC 22/10/2018 Hướng dẫn số 1580/HD-STC ngày 22/10/2018 của Sở Tài chính về việc thực mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1428/STC-ĐT 27/09/2018 Công văn số 1428/STC-ĐT ngày 27/09/2018 của Sở tài chính Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
850/STC-GCS 22/06/2018 Công văn số 850/STC-GCS ngày 22/06/2018 của Sở Tài chính Vĩnh Long hệ thống các văn bản mới quy định về quản lý, sử dụng tài sản công
546/STC-GCS 05/05/2018 Công văn số 546/STC-GCS ngày 02/05/2018 của Sở Tài chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết
346/STC-GCS 02/04/2018 Công văn số 346/STC-GCS của Sở Tài chính về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
267/STC-QLNS 16/03/2018 Công văn số 267/STC-QLNS về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
225/STC-GCS 02/03/2018 Công văn số 225/STC-GCS ngày 02/03/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng
13/2018/TT-BTC 06/02/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
49/STC-TCHCSN 15/01/2018 Công văn số 49/STC-TCHCSN ngày 15/01/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6
17809/BTC-KBNN 29/12/2017 Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới
15601/BTC-KBNN 17/11/2017 Công văn 15601/BTC-KBNN hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn