Văn bản hành chính

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
1854/STC-TCHCSN 07/12/2018 Công văn số 1854/STC-TCHCSN ngày 07/12/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 và Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính
1580/HD-STC 22/10/2018 Hướng dẫn số 1580/HD-STC ngày 22/10/2018 của Sở Tài chính về việc thực mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1428/STC-ĐT 27/09/2018 Công văn số 1428/STC-ĐT ngày 27/09/2018 của Sở tài chính Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
850/STC-GCS 22/06/2018 Công văn số 850/STC-GCS ngày 22/06/2018 của Sở Tài chính Vĩnh Long hệ thống các văn bản mới quy định về quản lý, sử dụng tài sản công
546/STC-GCS 05/05/2018 Công văn số 546/STC-GCS ngày 02/05/2018 của Sở Tài chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết
346/STC-GCS 02/04/2018 Công văn số 346/STC-GCS của Sở Tài chính về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
267/STC-QLNS 16/03/2018 Công văn số 267/STC-QLNS về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
225/STC-GCS 02/03/2018 Công văn số 225/STC-GCS ngày 02/03/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng
13/2018/TT-BTC 06/02/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
49/STC-TCHCSN 15/01/2018 Công văn số 49/STC-TCHCSN ngày 15/01/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6
17809/BTC-KBNN 29/12/2017 Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới
15601/BTC-KBNN 17/11/2017 Công văn 15601/BTC-KBNN hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương
1558/STC-QLNS 27/10/2017 Công văn số 1558/STC-QLNS ngày 27/10/2017 của Sở tài chính Vĩnh Long về việc cung cấp dữ liệu, nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý biên lai thu tiền
1098/HD-STC 08/08/2017 Hướng dẫn số 1098/HD-STC ngày 08/08/2017 của Sở Tài chính về việc quy định thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
519/STC-QLNS 21/04/2017 Công văn số 519/STC-QLNS ngày 21/04/2017 của Sở tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017
248/STC-TCĐT 03/03/2017 Công văn số 248/STC-TCĐT ngày 03/03/2017 của Sở tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
93/STC-GCS 03/02/2017 Công văn số 93/STC-GCS ngày 03/02/2017 của Sở Tài chính về việc thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2017 theo phương thức tập trung
18899/BTC-KBNN 30/12/2016 Công văn số 18899/BTC-KBNN về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN do Bộ Tài chính ban hành
18300/BTC-KBNN 23/12/2016 Công văn số 18300/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành
2464/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định 2464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2017 do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn