Văn bản hành chính

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
519/STC-QLNS 21/04/2017 Công văn số 519/STC-QLNS ngày 21/04/2017 của Sở tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017
248/STC-TCĐT 03/03/2017 Công văn số 248/STC-TCĐT ngày 03/03/2017 của Sở tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
93/STC-GCS 03/02/2017 Công văn số 93/STC-GCS ngày 03/02/2017 của Sở Tài chính về việc thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2017 theo phương thức tập trung
18899/BTC-KBNN 30/12/2016 Công văn số 18899/BTC-KBNN về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN do Bộ Tài chính ban hành
18300/BTC-KBNN 23/12/2016 Công văn số 18300/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành
218/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức Ithu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch ấp chứng chỉ nghỉệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấ giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nỏ, công cụ hỗ trợ
2464/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định 2464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2017 do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành
2469/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định số 2469/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành
1583/STC-THTK 11/10/2016 Công văn số 1583/STC-THTK về việc cấp, quản lý và sử dụng tài khoản TABMIS do Sở Tài chính ban hành
2126/SKHĐT-TH 11/10/2016 Thông báo số 2126/SKHĐT-TH về việc thông báo kế hoạch vốn bổ sung cho các dự án khẩn cấp, các dự án cấp bách (đợt 1) năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14195/BTC-HCSN 07/10/2016 Công văn số 14195/BTC-HCSN về việc chế độ phụ cấp đối với nhà giáo do Bộ Tài chính ban hành
2388/QĐ-UBND 07/10/2016 Quyết định số 2388/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành
2136/QĐ-BTC 05/10/2016 Quyết định số 2136/QĐ-BTC về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Tài chính ban hành
2128/QĐ-BTC 04/10/2016 Quyết định số 2128/QĐ-BTC Về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
2333/QĐ-UBND 04/10/2016 Quyết định số 2333/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành
1540/HDLN-STC-SNV 04/10/2016 Hướng dẫn liên ngành số 1540/HDLN-STC-SNV chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố.
13508/BTC-KBNN 27/09/2016 Công văn 13508/BTC-KBNN năm 2016 thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành
13275/BTC-KBNN 21/09/2016 Công văn số 13275/BTC-KBNN về việc triển khai phân cấp nhiệm vụ Quản lý tìa khoản đăng nhập hệ thống TABMIS
1369/HD-STC 13/09/2016 Hướng dẫn số 1369/HD-STC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Tài chính ban hành
1368/HD-STC 13/09/2016 Hướng dẫn số 1368/HD-STC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do sở Tài chính ban hành
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn