Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi: Xin hỏi: Quy định của UBND tỉnh Vĩnh Long về mức hỗ trợ cho hộ nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135. Xin chân thành cảm ơn. (30/03/2016)
Trả lời:

Xin gởi đến anh/chị Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành kế hoạch thực hiện QĐ số 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Anh chị có thể tải về tại địa chỉ http://stc.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=1135&STT=1808