Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về công văn số 954/HD – STC về qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí chợ, trông giữ xe, qua đò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì đối với phí qua đò đối tượng được miễn giảm phí là: Miễn 100% giá vé hành khách và xe đạp cho đối tượng là giáo viên học sinh trong kì học chính khóa và giảm 50% cho giáo viên và học sinh trong kì học ngoại khóa. Vậy thủ tục thực hiện trong tất cả bến đò trong tỉnh có khác nhau không? thủ tục để được miễn giảm khi qua đò ngang bao gồm những gì? Thẻ công chức của giáo viên có được sử dụng miễn giảm khi qua đò không? Chúng tôi đang qua lại ở bến đò ngang thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình. Vừa qua được nhân viên bến đò hướng dẫn phải trình lịch dạy cho nhân viên hàng tuần, đi đúng lịch dạy thì được miễn. Vậy không có giờ dạy chúng tôi đi công tác khác ở trường ví dụ như chủ nhiệm lên lớp 15 phút đầu giờ, dự giờ chuyên môn, họp tổ nhóm chuyên môn,... thì không được tính là giáo viên, không được miễn khi qua đò, vậy là đúng hay sai? Chúng tôi đang rất bức xúc vì việc qua lại hiện tại ở bến đò ngang Tam Bình, vậy xin cho chúng tôi biết nên làm như thế nào là đúng tinh thần công văn hướng dẫn, có thắc mắc thì chúng tôi liên hệ cơ quan nào? Chúng tôi thành thật cám ơn. (28/07/2016)
Trả lời:
Câu hỏi của bạn được bà Nguyễn Thị Phượng - Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 15 Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, Sở Tài chính có hướng dẫn số 272/HD-STC ngày 07/03/2016về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh.
1. Đối tượng miễn, giảm theo quy định tại Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 272/HD-STC ngày 07/03/2016 của Sở Tài chính.
Trường hợp của bạn là giáo viên thì được miễn trong kỳ học chính khóa (theo kế hoạch thời gian năm học hàng năm, trừ những ngày nghỉ theo quy định như: chủ nhật, lễ, tết...) và được giảm trong kỳ học ngoại khoá (ngoài kế hoạch thời gian năm học hàng năm, trừ những ngày nghỉ theo quy định). Thời gian chính khóa năm học 2016 - 2017 được quy định tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
            2. Thủ tục xuất trình khi qua đò để được hưởng chế độ miễn, giảm theo quy định nêu trên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực):
            - Đối với đối tượng là thương binh: Sử dụng thẻ thương binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh.
            - Đối với học sinh: Sử dụng thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của nhà trường đối với học sinh.
            - Đối với giáo viên, sinh viên: Sử dụng thẻ giáo viên và thẻ sinh viên.