Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Sở Tài Chánh Vình Long :hiện tại có hướng dẫn chi tiền công tác phí mới theo thông tư 40 của bộ tài chính chưa ? xin cảm ơn ạ! (14/09/2017)
Trả lời:

Sở Tài chính đang soạn thảo trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm. Ngay sau khi có Nghị quyết, Sở Tài chính sẽ có Hướng dẫn cụ thể