Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi: Các bước đăng nhập phần mềm quản lý tài sản tài tỉnh Vĩnh Long (huyện Trà Ôn) (20/11/2017)
Trả lời:

Bạn có thể liên hệ Chị Phan Thị Nguyên - Phòng Quản lý Giá và Công sản, điện thoại: 0270.3822.027 để được hướng dẫn