Thông tin liên hệ

Trang tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long trên mạng INTERNET

Trang tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet  www.stc.vinhlong.gov.vn là kênh cung cấp thông tin của chính thức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet. Mọi thông tin cần biết xin vui lòng liên hệ :

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0270.3822211 -  Fax : 0270.3825511
Địa chỉ email : staichinh@vinhlong.gov.vn

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn