Ban Lãnh đạo Sở Tài chính

GIÁM ĐỐC

 


Họ và tên: LÊ THỊ NHUNG
Ngày sinh: 01-11-1966
Quê quán: Xã Hoà Minh - Huyện Châu Thành - Tỉnh Trà Vinh
Chức vụ:   Giám đốc Sở Tài chính - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Tài chính
Điện thoại: (070). 3823 326

 
    


CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC
      

 

 
 
   
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA
Ngày sinh: 27-07-1965
Quê quán: Xã An Đức - Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (070).3820063
   
    
Họ và tên: HỒ VĂN ĐƯỜNG
Ngày sinh: 18-02-1964
Quê quán:  xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (070). 3831258


 
    

      


     

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn