LÃNH ĐẠO NGÀNH TÀI CHÍNH VĨNH LONG TỪ 1945- NAY

 

1  Ông Hoàng Như Trừu: Uỷ viên tài chính Uỷ ban kháng chiến - hành chính tỉnh Vĩnh Long (Sau cách mạng tháng 8/1945)
2 Ông Lê Văn Chất: Trưởng ban Quản thủ tỉnh Vĩnh Long (Năm 1946)
3 Trần Văn Vững (Ba Vững): Uỷ viên tài chính Uỷ ban kháng chiến - hành chính tỉnh Vĩnh Long (1947), Trưởng Ty Tài chính tỉnh Vĩnh Trà (1951)
4

Ông Huỳnh Văn Thái (Ba Thái) - Trưởng Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1962 - 1968)

5   Ông Lê Hữu Phỉ (Sáu Thân) - Phó Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1965), Trưởng Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1969)
 6   Ông Trần Văn Thọ (Sáu Thọ) - Phó Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1969)
 7  

 Ông: Dương Văn Nhã (Sáu Thợ)

Phó Ban kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1973), Trưởng Ty Tài chính Vĩnh Long (từ 1974), Trưởng ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1977)

 8    Ông Lương Ngọc Mai (Hai Mai) - Phó Ty Tài chính tỉnh Vĩnh Long (từ 1974), Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1980), Trưởng Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1980-1983), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1984-1986)
 9    Ông Phan Văn Hớn (Năm Khẩn) - Trưởng Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1978-1979), 
10
    Ông Nguyễn Văn Rỡ (Tám Mỹ) - Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1990)
 11    Ông Nguyễn Minh Hiến (Tám Quýt) - Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1987)
 12    Ông Trịnh Hải Vân (Hai Vân) - Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1977-1986), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1987-1992)

 13    Ông Lê Minh Trí (Tư Trí) - Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1978-1989)
 14    Ông Mai Hữu Kính (Hai Kính) - Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1979-1990)
 15    Ông Lê Phúc Thanh (Bé Hai) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1983-1986)
 16    Ông Đoàn Hải Vân (Hai Chon) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1985-1992) 
 17    Ông Trần Văn Y (Mười Thọ) - Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1988-1992)
 18    Bà Phan Tuyết Hạnh (Ba Hạnh) - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000)
 19    Ông Nguyễn Duy Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (Từ 2011-2010)
 20    Bà Nguyễn Thị Năm (Năm Thu) - Phó Giám đốc Sờ Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000)
 21    Ông Phạm Thành Khôn - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1998-2003)
 22    Bà Huỳnh Ngọc Sang - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh vĩnh Long (Từ 2001 - 2009   )
 23    Ông Nguyễn Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (Từ 2002 - 2008 )
 24    Ông Trương Hải Phương - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2010 - 2015)
 25    Bà Lê Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2009 - 2015), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (từ 2016 - nay)
 26    Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2012 - nay)
 27    Ông Hồ Văn Đường - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long ( 2008 - nay)

 

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn