Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       41/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:       09/12/2016
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020
Tập tin đính kèm:       41_NQ_HDND.PDF


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn