Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       1098/HD-STC
Ngày ban hành:       08/08/2017
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Hướng dẫn số 1098/HD-STC ngày 08/08/2017 của Sở Tài chính về việc quy định thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tập tin đính kèm:       1098 HDSTC quy trinh mua sam tap trung.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn