Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       49/STC-TCHCSN
Ngày ban hành:       15/01/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Công văn số 49/STC-TCHCSN ngày 15/01/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6
Tập tin đính kèm:       congvanso49STC.zip


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn