Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       346/STC-GCS
Ngày ban hành:       02/04/2018
Người ký:       Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Trích yếu nội dung:       Công văn số 346/STC-GCS của Sở Tài chính về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
Tập tin đính kèm:       346_STC_GCS.rar


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn