Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       92/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:       26/06/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Nghị định số 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
Tập tin đính kèm:       92 2018 ND-CP.signed.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn