Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:       16/08/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 16/08/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tập tin đính kèm:       QD12_2018_quan_ly_gia.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn