Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       1580/HD-STC
Ngày ban hành:       22/10/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Hướng dẫn số 1580/HD-STC ngày 22/10/2018 của Sở Tài chính về việc thực mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tập tin đính kèm:       1580_HDSTC.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn