Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       1854/STC-TCHCSN
Ngày ban hành:       07/12/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Công văn số 1854/STC-TCHCSN ngày 07/12/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 và Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm:       1845_STCHCSN.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn