Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       1586/STC-GCS
Ngày ban hành:       23/10/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Công văn số 1586/STC-GCS ngày 23/10/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn đăng tải thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
Tập tin đính kèm:       1586_STCGCS.pdf


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn