Enter Title

Chi Tiết Văn Bản

Chi Tiết Văn Bản
Số/Ký hiệu:       2015/STC-GCS
Ngày ban hành:       28/12/2018
Người ký:      
Trích yếu nội dung:       Công văn số 2015/STC-GCS ngày 28/12/2018 của Sở tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019
Tập tin đính kèm:       2015-STC-GCS.zip


Trở về

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn