Enter Title

Thông báo chi tiết

Đóng góp dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
(02/12/2016 16:41:23)

      Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu góp ý cho dự thảo và kết quả đóng góp gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá cộng sản) trước ngày 20/12/2016 để Sở Tài chính có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành

- Tải và xem dự thảo

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn