Enter Title

Thông báo chi tiết

Đóng góp dự thảo Quyết định giá nước sạch năm 2017 và lộ trình giá tiêu thụ nước sạch năm 2017-2018
(26/12/2016 15:25:16)
Đóng góp dự thảo giá nước sạch năm 2017 và lộ trình giá tiêu thụ nước sạch năm 2017-2018

Tải Dự thảo Quyết định 

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn