Enter Title

Thông báo chi tiết

Kho bạc nhà nước Vĩnh Long thông báo về việc đảm bảo hoạt động của hạ tầng truyền thông trung tâm tỉnh của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc
(24/01/2017 14:18:33)
Tải và xem thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn