Enter Title

Thông báo chi tiết

Mẫu biểu thu thập số liệu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC, ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính
(23/03/2017 16:56:03)
Mẫu biểu thu thập số liệu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC, ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính theo tinh thần công văn số 340/STC-THTK ngày 22/03/2017 của Sở Tài chính

    Thực hiện công tác thống kê hàng năm theo Thông tư 15/2013/TT–BTC của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị quý đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ cung cấp số liệu năm 2016 (số thực hiện) theo các mẫu biểu cụ thể.

    Số liệu cung cấp dưới dạng văn bản giấy gởi qua đường công văn hoặc tập tin điện tử có ký số gởi đến hộp thư: staichinh@vinhlong.gov.vn trước ngày 10/4/2016.


    BẢNG TỔNG HỢP MẪU BIỂU (PHỤ LỤC 03 CỦA THÔNG TƯ 15/2013/TT-BTC) GỬI CHO TỪNG ĐƠN VỊ 

STT

Tên đơn vị

Biểu mẫu

1

Cục thống kê

Tải về

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

3

Sở Giáo dục và đào tạo

Tải về

4

Sở Y tế

Tải về

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tải về

6

Sở Lao động thương binh và xã hội

Tải về

7

Sở Nội vụ

Tải về

8

Sở Thông tin và truyền thông

Tải về

9

Sở Khoa học và công nghệ

Tải về

10

Sở Giao thông vận tải

Tải về

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về

12

Sở Văn hoá, thể thao và du lịch

Tải về

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn