Enter Title

Thông báo chi tiết

Tình hình thực hiện công tác quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2017 của ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Long
(17/04/2017 16:14:43)
Tải và xem Thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn