Enter Title

Thông báo chi tiết

Tài liệu hội nghị trực tuyến Tin học-Thống kê Ngành Tài chính lần thứ 5
(22/05/2017 16:14:49)
Hội nghị trực tuyến Tin học-Thống kê Ngành Tài chính lần thứ 5 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/05/2017 tại Phòng trực tuyến Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long
- Xem và tải: + Thông báo
                    + Tài liệu chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn