Enter Title

Thông báo chi tiết

Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ngành Tài chính
(04/07/2017 11:23:11)

    Sở Tài chính thông báo thời gian và địa điểm tham dự Hội nghị của Ngành Tài chính như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/07/2017

- Địa điểm: Tại Phòng trực tuyến Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long

- Xem và Tải tài liệu Hội nghị


Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn