Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017
(20/09/2017 15:28:48)
- Xem và tải nội dung công khai chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn