Enter Title

Thông báo chi tiết

Trung tâm TTTV&DVTC Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Vĩnh long (gói số 3)
(12/10/2017 15:35:27)
  Xem và tải Thông báo chi tiết
- Gói thầu số 3 - Mua thiết bị văn phòng (Máy laptop, máy tính bảng, máy in, máy chiếu)

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn