Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo đăng ký lớp tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng cơ chế tự chủ, giao tài sản, quản lý tài sản theo cơ chế giao vốn trong đơn vị sự nghiệp công lập
(03/11/2017 16:31:22)

- Thời gian đăng ký tham dự: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2017

- Địa điểm tập huấn: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

- Thời gian: khoảng 03 ngày (dự kiến cuối tháng 11/2017, cụ thể sẽ thông báo sao)

- Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và kế toán các đơn vị

- Học phí: 1.000.000 đồng/01 học viên

- Chi phí ăn, ở. đi lại do cơ quan cử cán bộ tham gia tập huấn chi

- Xem và tải Nội dung chi tiết

 

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn