Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo tạm dừng truy cập hệ thống TABMIS từ 17h30 ngày 13/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018
(05/02/2018 16:45:06)
Xem và tải Thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn